Økonomi

Jeg går ind for fuld gennemsigtighed, når det kommer til økonomien som medlem af Europa-Parlamentet. Derfor har jeg valgt at have dette afsnit, hvor du kan se, hvordan økonomien hænger sammen.

Vederlag:
Hver måned får alle medlemmer af Parlamentet udbetalt et vederlag på 9.166,30 EUR. Beløbet indgår i Parlamentets samlede budget og fratrækkes en EU-skat samt et bidrag til ulykkesforsikring, hvorefter det udbetalte beløb er på 7.146,11 EUR. Taksterne er fastsat efter en fælles statut pr. 1. juli 2021.

Det er op til de enkelte medlemslande at beslutte, om vederlaget skal være skattepligtigt i de enkelte lande. Det har Folketinget besluttet, at det skal i Danmark, hvilket jeg naturligvis bakker op om.

Jeg betaler derfor dansk skat af den del af vederlaget, der er tilbage, efter jeg har betalt EU-skat mm.

Pension:
Da vi som nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet får udbetalt et vederlag, får vi ikke også udbetalt pension.

Tidligere medlemmer har dog ret til en alderspension, når de fylder 63. Pensionen er sat til 3,5% af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat.

Ligesom med vederlaget udbetales pensionen over Europa-Parlamentets budget.

Blyantspenge
Medlemmerne af Europa-Parlamentet modtager ligesom medlemmer af nationale parlamenter en række tillæg, der skal dække de udgifter, som opstår i forbindelse med arbejdet i Parlamentet.

Det er de såkaldte blyantspenge.

Tillægget skal dække de omkostninger, der er i Danmark. Det kan være udgifter til kontor, telefon, og vedligeholdelse af computerudstyr.

I 2022 er tillægget på 4.778 euro pr. måned.

Tillægget halveres, hvis man kun møder op i Parlamentet til under halvdelen af plenarmøderne.

Her kan du se mit revideret blyantregnskab for 2019, 2020 og 2021 og de aktuelt gældende regler. 

Dagpenge/diæter
For hver dag vi deltager i officielle møder i Europa-Parlamentet udbetales et fast tillæg på 338 EUR. Pengene dækker indkvartering, måltider og øvrige udgifter, vi måtte have i forbindelse med deltagelse i møder.

Pengene bliver dog kun udbetalt, hvis vi fysisk skriver under på en liste, der bekræfter vores tilstedeværelse. Man får altså ikke pengene, hvis man ikke møder op.

Ligesom med blyantspengene reduceres dagpengene til det halve, hvis man ikke møder op til over halvdelen af møderne.

Rejseudgifter
De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper afholdes i Bruxelles eller Strasbourg. Som medlem får vi godtgjort de faktiske billetudgifter, vi har ved at deltage i møderne. Det kræver dog, at vi kan forelægge kvittering og evt. boarding pass.

Vi kan få godtgjort de faktiske udgifter op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class, en togrejse på første klasse eller 0,56 euro pr. kilometer (dog med en øvre grænse på 1.000 kilometer) hvis vi tager bilen.

Derudover gives der også et tillæg, der beregnes ud fra længde og varighed til dækning af andre rejseudgifter (f.eks. betalingsmotorveje, bagagetillæg og reservationsgebyrer).

Når jeg flyver, er det enten på business class eller på economy flex. Det afgøres af forskellige praktiske omstændigheder, som jeg ikke altid selv bestemmer. Men jeg bestemmer selv, at jeg kan CO2-kompencere – og dét gør jeg for alle mine flyrejser.

Øvrige rejsetillæg
Foruden de officielle møder, der foregår i Bruxelles eller Strasbourg, har vi ofte behov for at rejse til andre møder uden for Danmark. Det kan være ved deltagelse i en konference, eller hvis vi i vores egenskab som ordfører inviteres til at holde oplæg i et andet sted i Europa.

Til aktiviteter som disse kan vi få godtgjort vores rejse- og opholdsudgifter og andre tilknyttede udgifter, med op til 4.716 EUR om året.

Boligforhold
Jeg har lejet en lejlighed i Bruxelles, som fungerer som mit ’andet hjem’ i hverdagen, når jeg ikke er hjemme i Danmark. Den har jeg selv fundet og finansierer den ud af min løn og dagpenge.

Personale
Som medlem af Europa-Parlamentet kan vi selv ansætte vores assistenter indenfor den budgetramme, Parlamentet har fastlagt.

I 2022 er det månedlige maksimumsbeløb 26.107 EUR pr. medlem. Pengene udbetales ikke til medlemmerne selv, men udbetales direkte fra Parlamentet som løn til assistenterne. De kan enten være ansat med tjenestested i Bruxelles eller Luxembourg/Strasbourg. Assistenterne har selvstændige vilkår, der er udarbejdet af Europa-Parlamentet.

Der er desuden mulighed for at ansatte assistenter, der har tjenestested i Danmark. Disse kontrakter administreres af autoriserede betalingsagenter, der sikrer, at alle regler omkring eks. skat og social sikring overholdes.

Derudover er det muligt at ansætte praktikanter til ophold i enten Danmark eller Parlamentet.

Det er for ikke tilladt for medlemmerne at ansætte nære relationer som assistenter.

Kilde
Alle oplysninger og tal er hentet fra Europa-Parlamentets hjemmeside. Du kan se dem her.