Lige nu, sommer 2024…

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden jeg var 15 år. Det er mange år og de har budt på både folkevalgte mandater og en masse forskellige organisatoriske poster og opgaver gennem tiden. At være politisk aktiv er blevet en del af mit DNA. Derfor sagde jeg ja til at være partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet i 2018 og blev – mod de flestes forventning – valgt i 2019 med 46% af alle afgivne stemmer på C direkte på mit navn.

Som dansk konservativ og EPP’er har jeg knoklet for, at EU udvikler sig som et sundt og stærkt fællesskab af nationalstater, der inspirerer hinanden – og ikke mindst arbejder sammen om det, ingen af os kan klare selv. Mit motto er: “Hvad ingen kan bedst selv, gør vi sammen – bedre!”

Mit parti sidder i EPP-gruppen. Den Europæiske Folkepartigruppe. Et vaskeægte folkeparti med mange meninger og perspektiver – og hermed grobund for realistiske og pragmatiske løsner, der passer til de fleste europæere. EPP-gruppen er blevet min anden politiske familie og da jeg blev udsat for et dramatisk forsøg på karaktermord fra mit eget partis ledelse i forsommeren 2023, mærkede jeg omsorg, vilje og hjælp til at sortere løgn fra fakta – og en enorm bekymring for den folkevalgtes retssikkerhed og mandatets ukrænkelighed overfor hjemlandspartiernes forsøg på fjernstyring og i mit tilfælde overgreb gennem længere tid.

Min partiledelse ville ikke genopstille mig og derfor beskæftiger jeg mig med noget andet efter sommerferien 2024. Det vil jeg snart fortælle mere om.

Hjemmesiden her kan du bruge til at orientere dig i hvordan jeg tænker og arbejder som politiker og læse om de resultater, jeg opnåede som MEP’er i årene 2019-24.

Rigtig god fornøjelse og kig bare løs – jeg opsamler ikke cookies.

 

 

Mit arbejde i EP var //

Parlamentariske udvalg og delegationer:

 • Industri, Forskning og Energi (ITRE)
 • Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)
 • Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (DACP)
 • Særligt udvalg om covid-19-pandemien (Suppleant og eneste dansker)
 • Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) (Suppleant)
 • Sundhedsudvalg, underudvalg til ENVI (Suppleant)
 • Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen (DMED) (Suppleant)
 • Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet (DMAG) (Suppleant)
 • Delegation for Middelhavsunionens Parlamentariske Forsamling (DMED) (Suppleant)
 • Panel for Future of Science and Technology (STOA)
 • Næstformand for Kina-delegationen

Sager og ordførerskaber:

 • EU’s lægemiddeldirektiv (Hovedforhandler)
 • Affaldstransportforordningen – WSR (Hovedforhandler)
 • Kvinder og entreprenørskab (Hovedforhandler)
 • Parlamentets beslutningsforslag til rådsindstillingen om antibiotikaresistens (Co-hovedforhandler)
 • EPP forhandler på rapport om Geothermisk Energi
 • EPP forhandler på Green Claims direktivet
 • EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler
 • Energieffektiviseringsdirektivet (EED) under ’Fit for 55’
 • Pharmastrategi
 • Strategi for havvind
 • Det nye Europæiske Bauhaus
 • EU’s beredskabsmyndighed på sundhedsområdet (HERA)
 • Green Claims Directive, direktivet for grønne anmærkninger (klimamærke)
 • Minimumsbestemmelser for genbrug af renset spildevand i landbruget
 • Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU’s bygningsmasse
 • Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
 • Jordbeskyttelse

Jeg var med i flere interesse- og tværpolitiske grupper i Parlamentet:

 • Vand (Link) (formand)
 • Svær overvægt (Link) (formand)
 • Små og mellemstore virksomheder (Link) (Bestyrelsesmedlem)
 • MEP Ambassadør for den Europæiske patientgruppe om Antimikrobiel Resistens
 • Venskabsgruppe mellem Europa-Parlamentet og Arktis (viceformand)
 • Historiske biler
 • Medicinsk cannabis
 • Koalitionen for mentalt helbred og velvære
 • Venskabsgruppen for New European Bauhaus
 • Hjertesygdomme
 • Intensiv medicin
 • ACER
 • LGBTI
 • Kulturarv (Intergroup on European Cultural Heritage, Ways of Saint James and other European Cultural Routes
 • Bæredygtige investeringer
 • Klimaforandringer, biodiversitet og bæredygtig udvikling
 • Biodiversitet og jagt

 

Jeg sad (også) som eneste dansker i EP’s videnskabelige tænketank, STOA

26 MEP’er kan sidde i STOA og det giver adgang til at foreslå videnskabelige studier, workshops og konferencer. Jeg satte sat gang i:

Øvrige poster:

 • Valby sogns menighedsråd (Link)
 • Teatermuseet (Bestyrelsesmedlem) (Link)