Mit arbejde

Parlamentariske udvalg og delegationer:

 • Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)
 • Industri, Forskning og Energi (ITRE)
 • Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (DACP)
 • Særligt udvalg om covid-19-pandemien (Suppleant)
 • Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) (Suppleant)
 • Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen (DMED) (Suppleant)
 • Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet (DMAG) (Suppleant)
 • Delegation for Middelhavsunionens Parlamentariske Forsamling (DMED) (Suppleant)

Sager og ordførerskaber:

 • Energieffektiviseringsdirektivet (EED) under ’Fit for 55’
 • Transportforordningen (Transport af affald) (Hovedforhandler)
 • Pharmastrategi
 • Strategi for havvind
 • Kvinder og entreprenørskab (Hovedforhandler)
 • Det nye Europæiske Bauhaus
 • EU’s beredskabsmyndighed på sundhedsområdet (HERA)
 • Virksomhedernes bæredygtighedsrapportering (CSRD)
 • Minimumsbestemmelser for genbrug af vand
 • Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU’s bygningsmasse
 • Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
 • Jordbeskyttelse

Jeg er med i flere interesse- og tværpolitiske grupper i Parlamentet:

 • Vand (Link) (formand)
 • Svær overvægt (Link) (formand)
 • Små og mellemstore virksomheder (Link) (Bestyrelsesmedlem)
 • MEP Ambassadør for den Europæiske patientgruppe om Antimikrobiel Resistens
 • Venskabsgruppe mellem Europa-Parlamentet og Arktis (viceformand)
 • Historiske biler 
 • Medicinsk cannabis 
 • Koalitionen for mentalt helbred og velvære 
 • Venskabsgruppen for New European Bauhaus 
 • Hjertesygdomme 
 • Intensiv medicin 
 • ACER 
 • LGBTI
 • Kulturarv (Intergroup on European Cultural Heritage, Ways of Saint James and other European Cultural Routes
 • Bæredygtige investeringer
 • Klimaforandringer, biodiversitet og bæredygtig udvikling
 • Biodiversitet og jagt

Du kan læse mere om mit arbejde ved at trykke på linket her.

Øvrige poster:

 • Valby sogns menighedsråd (Link)
 • Teatermuseet (Bestyrelsesmedlem) (Link)
 • Sankt Lukas Stiftelsen (Bestyrelsesmedlem) (Link)