Vækst og arbejdspladser

Danske virksomheder har brug for en stærk stemme i EU. De har min! Jeg valgte nemlig at sidde i Industri- og forskningsudvalget, som er et af de tungeste udvalg i Europa-Parlamentet og har direkte indflydelse på vilkår og rammer for alle virksomheder i EU. Fra de mindste SMV’er (små- og mellemstore virksomheder) til de allerstørste med tusindvis af medarbejdere.

Omkring en halv million danske job afhænger af det indre marked. Og Danmark tjener mange penge, når vi handler med resten af Europa. Læg dertil, at mere end 850.000 danske job er knyttet til eksport på det globale marked via EU’s handelsaftaler. Danmark er i sandhed en lille, men stor eksportøkonomi.

Det indre marked skal derfor hele tiden ajourføres og meget gerne udvikles. Derfor arbejder jeg konstant med at identificere og fjerne handelshindringer. Især små og mellemstore virksomheders vilkår skal gøres mere smidige og stimulere til yderligere vækst. Derfor er jeg også aktiv i flere netværk og organisationer, som arbejder for EU’s SMV’er. Læs mere her

Jeg er stor tilhænger af arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa. Danskere skal kunne rejse ud for at arbejde og uddanne sig i andre europæiske lande, og danske virksomheder skal kunne tiltrække arbejdskraft fra andre EU-lande. Det er sådan noget, der gør EU konkurrence- og omstillingsdygtig over for forandringer og nye muligheder i en global konkurrence, der bliver stadigt mere uforudsigelig.

Vækst gennem global frihandel – flere frihandelsaftaler

EU er blandt verdens tre største økonomier, og for at holde sig i dén liga, skal Europa selvfølgelig være åben over for handel med omverdenen.

Det er gennem aftaler med strategiske handelspartnere, at vi sikrer vækst i Danmark samt et stærkt og stabilt Europa. Det tjener danske erhvervsinteresser bedst. Allerede gennem EU kan vi forhandle om direkte markedsadgang til 500 millioner europæere, og via EU har vi effektiv adgang til det globale marked.

EU skal værne om de internationale spilleregler for handel – herunder fundamentet i Verdenshandelsorganisationen (WTO) – og arbejde for global respekt for de fundamentale frihandelsprincipper. Det giver forudsigelighed og fairness i verdensøkonomien.

I Europa-Parlamentet arbejder jeg bl.a. for:

  • At få flere frihandelsaftaler med lande uden for EU – og med tydeligt indhold af klima- og miljøkrav, så vi understøtter den grønne omstilling på globalt plan. En omstilling, der naturligvis også indeholder respekt for vilkår, der påvirker biodiversiteten.
  • At lempe administrative byrder til gavn for danske virksomheder, fx på GDPR-området, mere digitalisering, samt nem og effektiv eksportvejledning.
  • At modernisere og liberalisere det indre marked, bl.a. inden for tjeneste- og serviceydelser og på områder, hvor vi endnu ikke udnytter potentialet som ex. affald (cirkulær økonomi) og på den digitale front.