Industri og erhverv

Danske virksomheder har brug for en stærk stemme i EU. De har min! Jeg valgte nemlig at sidde i Industri- og forskningsudvalget, som er et af de tungeste udvalg i Europa-Parlamentet og har direkte indflydelse på vilkår og rammer for alle virksomheder i EU. Fra de mindste SMV’er (små- og mellemstore virksomheder) til de allerstørste med tusindvis af medarbejdere.

Vi skal have flere kvindelige iværksættere

Jeg har som chefforhandler ledet arbejdet i Europa-Parlamentet med at bane vejen for kvindelige iværksættere i EU ved at nedbryde barrierer og skabe nye muligheder. EU skal støtte kvinder og fjerne de hindringer, der hæmmer deres udvikling og vækst i samfundet.

Jeg stod i spidsen, da Parlamentets Kvinde- og Ligestillingsudvalg udarbejdede en stærk rapport med titlen “Reaching Women’s Economic Independence through Entrepreneurship and Self-Employment”, som er blevet sendt til Kommissionen for at inspirere til fremtidig lovgivning. Rapporten identificerer de udfordringer, som kvinder står over for, når de ønsker at starte eller drive deres egen virksomhed, og den indeholder konkrete forslag til at styrke deres position. 

I Danmark og i hele EU er der en udfordring: For få kvinder bliver iværksættere. Kun cirka fire procent af danske kvinder er iværksættere, hvilket sætter os langt efter de OECD-lande, vi sammenligner os med. OECD-gennemsnittet er på 9,2 procent, og kun omkring 25 procent af nye virksomheder i Danmark startes af kvinder.

Desværre har Europa fået et ry som et kontinent med et lavt iværksætterniveau, især når det kommer til kvindelige iværksættere. I EU udgør kvinder kun 30 procent af startup-iværksættere og 34 procent af selvstændige.

Det er på høje tid, at vi ændrer dette mønster og udnytter det fulde potentiale og talent hos EU’s borgere, herunder kvinder. Kvindernes iværksætterpotentiale er en undervurderet kilde til økonomisk vækst, innovation og styrkelse af EU’s konkurrenceevne. Mange undersøgelser og casestudier viser, at potentialet for flere kvindelige iværksættere er betydeligt og mangfoldigt, og det kan kun føre til positive resultater, når flere kvinder tager skridtet ind i iværksætterverdenen.

Jeg har også taget initiativ til et pilotprojekt, der skal teste, hvordan man kan etablere et EU-netværk, som kan hjælpe kvindelige iværksættere med at finde investorer hurtigere og mere effektivt. Dette netværk skal også gøre det lettere for investorer at identificere og støtte kvindelige iværksættere.

Vi skal skabe de bedste rammer for små og mellemstore virksomheder

Før jeg blev medlem af Europa-Parlamentet, drev jeg som ejerleder i 11 år selv en lille iværksættervirksomhed, som i flere år havde over 20 ansatte. Desuden er jeg barn af hårdtarbejdende forældre med en håndværkervirksomhed gennem 80’erne og 90’erne. Derfor ligger det i mit DNA at være optaget af vilkårene for små- og mellemstore virksomheders (SMV’er). SMV’erne udgør over 95% af alle virksomheder i EU, og det er ofte i SMV’erne, at vi finder kilden til nye og innovative løsninger. De skaber arbejdspladser, bidrager til skatteindtægter og eksport, hvilket finansierer vores samfundsforbedringer.

Men de har det svært. Med mere og mere lovgivning fra EU og implementering/håndhævelse i medlemslandene, som ikke skaber lige konkurrencevilkår på det indre marked. Det vil jeg – og EPP – aktivt bekæmpe.

Derfor er det afgørende, at vi reducerer de unødvendige administrative byrder, som virksomhederne står overfor, og holder op med at lave mere af den slags. Kommissionen har lovet at få ryddet op, og jeg lover at holde øje med, om det sker!

SMV’erne klager også over, at det er svært at få adgang til offentlige fonde og EU-finansiering til udvikling og innovation. Også selvom det jo er deres egne skattepenge, de får tilbage – så at sige. Det duer ikke. Ligesom private investorer bøvler med at få fat i profitable og bæredygtige forretningsmodeller i EU og derfor tager deres penge med over til USA eller Asien, fordi man der har et mere forretningsvenligt system og kultur. Vi ser helt konkret, at vi mister investeringer i EU, og at vi mister de nye forretningsmodeller og opfindelser, som skabes på europæiske universiteter. Vi mister simpelthen indtægtsgrundlag, jobs og konkurrencekraft. DEN UDVIKLING VIL JEG HAVE VENDT! Og jeg knokler blandt andet gennem min plads i Industriudvalget og mit bestyrelsesarbejde i SME Europe sammen med andre gode kollegaer i EPP og resten af Parlamentet.

Kommissionen har også flere gange – især med deres forslag til den sympatiske overskrift “Due Diligence” lagt op til at flytte magten over selskabsledelsesretten fra medlemslandene til EU, så virksomhedernes ledelser og ejere glidende sættes under administration og styring af Kommissionen, som skal have lov til at blande sig i, om ledelserne lever op til deres påståede ansvar for EU’s klimamål. Det kan virksomhedernes bestyrelser altså godt selv. Bortførelsesforsøg på selskabsledelsesretten er jeg meget opmærksom på!

Vores affald er en ressource

Jeg er chefforhandler på EU’s forordning om transport af affald. Affald er meget mere end blot noget, der skal smides væk; det er en værdifuld ressource, der kan hjælpe os med at opbygge en mere bæredygtig fremtid. Som chefforhandler arbejder jeg på at forme EU’s lovgivning om affaldstransport for at integrere affaldet mere effektivt i den cirkulære økonomi.

Ét af de punkter, jeg knokler for, er, at vi får et forbud mod eksport af plastikaffald til lande uden for EU og Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Ved at beholde på ALT vores plastikaffald selv, så nærer vi væksten af de teknologi- og forretningsmodeller, verden mangler i vores omgang med plastik.

Den nye forordning om affaldstransport vil ikke blot reducere omkostninger ved oprydning og skader på miljø og sundhed, men også fremme bæredygtighed i vores samfund. For at opnå dette mål skal vi investere i forskning og innovation, ændre vores forbrugsmønstre fra ‘brug og smid væk’ til en ægte cirkulær økonomi og harmonisere regler på tværs af EU-landene.

Det er på tide at udnytte markedets kraft til at fremme den grønne omstilling og klimabeskyttelse. Vi skal støtte de mest innovative affaldsbehandlingsvirksomheder, fjerne bureaukratiske hindringer og fremme samarbejde mellem industrien og myndighederne. Vi skal skabe et ægte indre marked for affald, som sætter gang i den cirkulære økonomi.

Med revideringen af EU’s forordning om transport af affald stiller vi også skrappere krav til lande, vi eksporterer affald til, for at beskytte miljøet og sundheden. Importører af affald fra EU skal bevise, at de kan behandle affaldet ansvarligt og cirkulært, og det skal være dokumenteret, at de gerne vil have affaldet, før det bliver sendt afsted.

Gennem digitalisering og fleksible godkendelsesprocesser skal vi nedbryde papirbyrden og gøre det lettere at drive forskning og innovation med affald. Vi ønsker også at skabe partnerskaber med industrien for at sikre, at affaldsindustrien i EU forbliver førende og kan inspirere resten af verden til at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid.