Migration under kontrol

Vi har brug for, at EU får styr på sine ydre grænser. Vi skal have kontrol med migrationen til Europa, så vi er sikre på, at kun dem, der er ventede og velkomne, kan komme ind.

Migration er et historisk set kendt fænomen, men illegal migration truer trygheden og stabiliteten i EU. Sammenblandingen af illegale migranter med flygtninge, der har et reelt behov for beskyttelse, er med til at skubbe de svageste bagest i køen.

Voldelige konflikter, klimakonsekvenser, sult og overbefolkning får mange mennesker til at søge mod Europa. Derfor er det vigtigt, at EU’s internationale samarbejde om frihandel og udvikling understøtter indsatser, der kan mindste migrationspresset og bæredygtig vækst i udviklingslandene.

Vi kan hjælpe flest flygtninge bedst, hvis vi er tilstede i nærområderne. Derfor skal EU – og gerne i tæt samarbejde med FN – have modtagecentre dér. Disse skal også medvirke til at afvise illegale migranter, der forsøger at komme til EU som asylansøgere.

Klare retningslinjer for flygtninge til Europa – ingen masseindvandring

Jeg ønsker et opgør med det asylsystem, hvor det automatisk giver ret til ophold i Europa, så snart folk fra tredjelande sætter deres fod på europæisk jord. Det er uholdbart og kortsigtet.

De mennesker, som skal have ophold i EU, skal udvælges fra centrene i nærområderne. Hvor de kommer fra, og hvor mange vi tager imod, bestemmer hvert EU-land selv. Sådan skaber man en god start på et godt værtsskab, der for nogle udvikler sig til et velfungerende borgerskab i modtagerlandet.

Asylcentrene i nærområderne, med ordnede og effektive forhold, vil således medvirke til, at vi hjælper etisk forsvarligt, retfærdigt og effektivt.

I Europa-Parlamentet arbejder jeg bl.a. for:

  • At legal migration af kvalificeret arbejdskraft fungerer og ikke skaber integrationsproblemer i medlemslandene. 
  • At styrke grænsesamarbejdet i Frontex og patruljeringen af Middelhavet.
  • At etablere asylcentre i nærområderne uden for EU.
  • At EU får en ny asylpolitik, der ikke virker som en magnet for illegale migranter og menneskesmugling, men derimod prioriterer at hjælpe flest mulige flygtninge i deres nærområder, samt effektivt sender dem retur, som ikke har ret til ophold i EU.
  • At handels- og udviklingssamarbejdet med tredjelande understøtter vækst og bæredygtig samfundsudvikling.