Klima og energi

Danmark skal have maksimal indflydelse på EU’s klima- og energipolitik. Det er vores mulighed for at flytte verden i den grønne retning. Derfor valgte jeg naturligvis at sidde i Klimaudvalget og i Energiudvalget.

Vi skal bekæmpe klimaforandringerne ved i fællesskab at sætte og overholde ambitiøse klima- og energimål. Kun sådan kan vi videregive en bedre klode til vores børn og børnebørn, end den vi selv modtog. Det er kernen af ’generationskontrakten’.

Danmark skal aktivt påvirke EU til at realisere ambitiøse, og ansvarlige klima-, miljø- og energimål. Og det skal gøres på en måde, der understøtter en bæredygtig vækst i Europa.

En klimavenlig energiproduktion – og store eksportmuligheder

I stedet for at importere energi for milliarder af euro dagligt bør vi dele Europas energiressourcer bedre inden for EU’s energiunion samt mindske vores afhængighed af ustabile leverandører som Rusland og Mellemøsten. Energipolitik er nemlig også sikkerhedspolitik.

Vejen til EU’s energiuafhængighed er brolagt med masser af grønne teknologier, som danske og europæiske virksomheder udvikler i samarbejde med forskere og innovationsmiljøer. Løsningerne skal resten af verden også bruge og ved aktiv brug af EU’s handelsaftaler, kan vi styrke europæiske virksomheders eksport af netop disse produkter. Det er godt for indtjening, jobskabelse og konkurrencekraft. Den globale grønne omstilling er nemlig også en fantastisk forretningsmulighed. Især for Danmark.

I Europa-Parlamentet arbejder jeg bl.a. for:

  • At sætte ambitiøse og bindende klimamål i EU med delmål for en overskuelig årrække, så vi kan overholde Parisaftalen og blive CO2-neutrale i 2050.
  • At indføre målrettede afgifter på ex. flybrændstof, så giver vi virksomhederne et incitament til at vælge grønt og miljøvenligt brændstof.
  • At indføre en klimamærkning, så forbrugerne kan gennemskue klimabelastningen på forskellige produkter og de bedste virksomheder med de grønneste løsninger bliver synlige på markedet.
  • At forskere og virksomheder har de mest optimale rammer og ressourcer for forskning og innovation af nye løsninger.
  • At fjerne handels- og markedshindringer, der står i vejen for at vælge den mest CO2-neutrale løsning uden af ødelægge konkurrencekraft og arbejdspladser.
  • … og en masse andet, der slipper markedskræfterne løs på den grønne udfordring. Det er nemlig den stærkeste motor af alle!