Den Grønne omstilling

Vi skal arbejde sammen som EU for at tackle klima- og miljøudfordringerne. Som medlem af udvalgene ENVI og ITRE er jeg engageret i disse vigtige spørgsmål. Mit mål er, at vi opfylder generationskontrakten ved at efterlade en verden til de kommende generationer, hvor vores ressourcer ikke er udtømte, og økosystemerne er intakte.

Vi skal arbejde sammen som EU for at tackle klima- og miljøudfordringerne. Som medlem af udvalgene ENVI og ITRE er jeg engageret i disse vigtige spørgsmål. Mit mål er, at vi opfylder generationskontrakten ved at efterlade en verden til de kommende generationer, hvor vores ressourcer ikke er udtømte, og økosystemerne er intakte.

Men vores klimaindsats kan også være en drivkraft for grøn vækst og skabe nye arbejdspladser. For at opnå en succesfuld grøn omstilling er det afgørende, at vi lytter til virksomhederne og forskerne og skaber et miljø, der fremmer innovation og udvikling af nye teknologier, så der er så mange løsninger som muligt for landene og markederne at vælge imellem. Denne tilgang er afgørende for vores fremtidige bæredygtighed. Bæredygtighed betyder balance mellem sociale aspekter, hensyn til miljøet og de økonomiske rammer og muligheder.

Vi skal energieffektivisere Europas bygninger

Energieffektivisering er den mest omkostningseffektive måde at reducere vores CO2-udledninger. I EU har vi netop gennemgået en omfattende revision af direktivet for energieffektivisering. Jeg havde æren af at forhandle på vegne af min politiske gruppe, den største i parlamentet, og vi har opnået en bred, ambitiøs og håndfast aftale om direktivet.

For mig har det været afgørende, at vi satte ambitiøse, men realistiske mål og samtidig gav medlemslandene den nødvendige fleksibilitet til at implementere dem på en måde, der gav mest mening og værdi for deres eget land. Ambitioner skal altid følges af værktøjer, der gør det muligt at nå dem!

Det er ikke svært at energieffektivisere. Alle lande og alle sektorer ved godt, hvordan det skal gøres. I mange år har EU-landene lovet at gøre det. Men det er gået alt for langsomt. Derfor var det afgørende for mig, at jeg fik EPP og resten af Parlamentet med på, at fra nu af gælder det, at alle lande SKAL levere årlige energieffektiviseringer. Altså bindende målstætninger. Dét fik jeg.

Aftalen er desuden gavnlig for dansk eksport af energieffektiviseringsløsninger og kan være med til at skabe (grønne) jobs i hele EU. Energieffektivisering er et stærkt redskab i kampen mod klimakrisen og fremskynder den grønne omstilling, samtidig med at den giver et økonomisk boost.

Jeg sørgede for, at vi fik et EU-klimaråd

Det Konservative Folkeparti markerede sig som det eneste borgerlige parti i Danmark, der støttede idéen om en klimalov med et klimaråd, fyldt med anerkendte eksperter, allerede tilbage i 2014. Som konservativ er det jo en gammel dyd at lytte til dem, der er klogere end en selv.

Da jeg blev valgt til Europa-Parlamentet i 2019, satte jeg straks skub i arbejdet for at integrere forslaget om et EU Klimaråd i det, der senere i 2020 blev vores fælles EU-klimalov. Helt i tråd med den danske model, og jeg er stolt af at have fået hele vores politiske gruppe, EPP, med på idéen om at etablere et EU Klimaråd. Jeg stod i valgkampen og lovede et EU Klimaråd, og selvfølgelig leverede jeg det!

EU’s Klimaråd har her i foråret offentliggjort deres første rapport og anbefalinger. Rapporten er både optimistisk ­– vi kan rent faktisk opnå vores klimamål for 2030 og 2050 – men det er afgørende, at vi får øget investeringerne i omstillingen og en hurtigere implementering af nye grønne teknologier. Det knokler jeg for.

Vi skal af med greenwashing

I valgkampen tilbage i 2018-19 lovede jeg også at kæmpe imod greenwashing og for et klimamærke. Mange andre kandidater fra andre partier grinede af mig og sagde, at det var et helt umuligt regnestykke. Men virkeligheden er i dag en helt anden. Heldigvis: For jeg er i fuld gang med forhandlingerne om en vigtig EU-lov, der skal tackle greenwashing – direktivet om de såkaldte green claims. Målet er at stoppe virksomheder fra at fremsætte ubegrundede påstande om deres bæredygtighed ved at beskrive præcist, hvordan man skal dokumentere, at et produkt eller en vare er grøn. 

I dag bombarderes forbrugerne med påstande om bæredygtighed, CO2-neutralitet og grønne løfter, og det kan være svært at skelne mellem sandhed og falske påstande. Hele 40 procent af disse grønne påstande mangler evidens, hvilket skaber forvirring og gør det svært for virksomheder med ægte bæredygtige produkter at skille sig ud.

Jeg arbejder for at indføre et fælles klimamærke i EU, som vil gøre det lettere for almindelige forbrugere at træffe miljøbevidste valg. Mit mål er at indføre et enkelt, EU-omspændende klimamærke, der vil give forbrugerne troværdig information om produkters CO2-aftryk. Dette vil styrke forbrugernes mulighed for at træffe bæredygtige valg og fremme ægte konkurrence baseret på bæredygtighed, ikke smart markedsføring. Det gør jeg gennem min plads i Parlamentets tænketank for videnskabelige analyser og spørgsmål, STOA, hvor jeg sidder som eneste dansker. Her har jeg fået lavet en videnskabelig rapport, som nu er sendt til Kommissionen og Rådet og alle relevante udvalg i parlamentet.

Vi skal revolutionere modebranchen

Jeg arbejder aktivt på at revolutionere modebranchen inden for EU. Som den eneste dansker deltog jeg i forhandlingerne om EU’s tekstilstrategi. En strategi, som har til formål at ændre branchen fundamentalt og fremme en mere bæredygtig og cirkulær modeindustri.

Tekstilindustrien har desværre været en overset sektor, når det kommer til klima- og miljøregulering.Branchen har været præget af overdreven produktion i årevis, og det er på tide at tage affære. Vi skal stoppe den skadelige overproduktion, der truer miljøet og vores fremtidige generationer.

Vi skal i samarbejde med branchen selv skabe en lovgivning, der motiverer virksomheder til at omstille sig og skaber incitamenter for en grøn omstilling. Derfor har jeg, på opfordring fra både forskere og virksomheder, fået sat et forskningsprojekt i gang i STOA (den videnskabelige tænketank i Parlamentet, hvor jeg sidder som eneste dansker), som nu kortlægger, hvilke data om tekstiler vi faktisk har, og hvilke vi mangler, og hvordan vi kan skaffe dem. Dét arbejde knytter således an til mit arbejde med Green Claims og klimamærket (se forrige afsnit).

Det er særligt vigtigt at støtte små og mellemstore virksomheder i deres overgang fra lineære forretningsmodeller til cirkulære, bæredygtige løsninger. Vi skal beskytte små innovative entreprenører mod unødvendigt bureaukrati og dokumentationskrav, så de kan trives og bidrage til den grønne omstilling.

Ved at fremme genbrug og genanvendelse inden for EU arbejder vi ikke kun på at beskytte miljøet, men også på at skabe nye jobmuligheder. Og vi skal sørge for, at den europæiske tekstilindustri forbliver konkurrencedygtig på det globale marked.

Desuden skal fremme forskning og innovation i tekstilsektoren, som længe har været underbelyst. Vi har brug for mere opmærksomhed og støtte til nye teknologier i tekstilindustrien for at bringe os tættere på en bæredygtig fremtid.

Vi skal værne om vandet gennem en EU Blue Deal

Jeg er formand for MEP Water, og jeg har været det siden, jeg blev valgt. Mep Water er en gruppe af europaparlamentarikere, der arbejder på at fremme bæredygtig vandpolitik i EU. Så vand har altid været højt på min dagsorden.

Vand er helt afgørende for livet, vores miljø og økonomi. Desværre er vores vandressourcer ikke kun truet, men også stærkt overset. Tilstanden af vores vandressourcer kan advare os om problemer. Vand kan også føre til katastrofer, både for naturen og mennesker.

I 2019 blev klimaet tildelt en EU Green Deal. Men for at blive virkelig grønne i Europa er det afgørende, at vi også hæver og prioriterer vandproblematikken mere systematisk. Efter Green Deal er tiden inde til en ambitiøs EU Blue Deal!

I den nuværende valgperiode har EU Green Deal heldigvis haft stor opmærksomhed. Men vi må ikke negligere vandproblematikken. Behovet for en systematisk og sammenhængende tilgang til vandforvaltning er alarmerende. EU mangler en omfattende europæisk strategi for vand. Derfor opfordrer jeg til oprettelse af en EU Blue Deal-strategi for Kommissionens næste periode.

Jeg har i september 2023 sendt et brev, som jeg har udarbejdet i samarbejde med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og som over 30 andre europaparlamentarikere fra forskellige politiske grupper har underskrevet. Dette brev sender vi sammen til EU’s statsledere, hvor vi opfordrer dem til at tage skridt mod en EU Blue Deal i den kommende valgperiode. For vi kan ikke opnå en grøn og bæredygtig fremtid, medmindre vi tager vandressourcerne langt mere alvorligt. Vi står over for kriser, hvis vi ikke prioriterer vandets rolle i at forebygge dem på dagsordenen.

Jeg arbejder desuden intensivt på at fremskynde et vigtigt vandprojekt kaldet “Water KIC,” som er en del af EU’s Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT). Det er en grænseoverskridende indsats inden for forskning og forretningsudvikling, og Danmark skal spille en central rolle i det.

Konkret vil vandprojektet støtte opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ved at tilbyde finansieringsmuligheder samt mentor- og coachingprogrammer. Målet er at skabe nye og bæredygtige løsninger, der kan hjælpe med at håndtere vandrelaterede udfordringer, som f.eks. vandkvalitet, vandmangel og klimaforandringer.

På længere sigt forventes projektet at skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og forbedringer inden for vandsektoren i hele Europa. Det handler kort sagt om at finde kreative måder at håndtere vandproblemer på og samtidig skabe positive økonomiske og samfundsmæssige resultater.