Klima og energi

Danmark skal have maksimal indflydelse på EU’s klima- og energipolitik. Det er vores mulighed for at flytte verden i den grønne retning. Derfor valgte jeg naturligvis at sidde i Klima- og i Energiudvalget.

Vi skal bekæmpe klimaforandringerne ved i fællesskab at sætte og overholde ambitiøse klima- og energimål. Kun sådan kan vi videregive en bedre klode til vores børn og børnebørn, end den vi selv modtog. Det er kernen af ’generationskontrakten’.

Danmark skal aktivt påvirke EU til at realisere ambitiøse, og ansvarlige klima-, miljø- og energimål. Og det skal gøres på en måde, der understøtter en bæredygtig vækst i Europa.

En klimavenlig energiproduktion – og store eksportmuligheder

I stedet for at importere energi for milliarder af euro dagligt bør vi dele Europas energiressourcer bedre inden for EU’s energiunion samt mindske vores afhængighed af ustabile leverandører som Rusland og Mellemøsten. Energipolitik er nemlig også sikkerhedspolitik.

Vejen til EU’s energiuafhængighed er brolagt med masser af grønne teknologier, som danske og europæiske virksomheder udvikler i samarbejde med forskere og innovationsmiljøer. Løsningerne skal resten af verden også bruge og ved aktiv brug af EU’s handelsaftaler, kan vi styrke europæiske virksomheders eksport af netop disse produkter. Det er godt for indtjening, jobskabelse og konkurrencekraft. Den globale grønne omstilling er nemlig også en fantastisk forretningsmulighed. Især for Danmark.

I Europa-Parlamentet arbejder jeg bl.a. for:

  • At vi overholder Parisaftalen og når de mål, som vi har sat i EU’s Klimalov, som forhåbentligt gør EU CO2-neutrale i 2050.
  • At vi – som en del af arbejdet med den grønne omstilling – energieffektiviserer meget mere. For den energi, vi ikke bruger er jo den bedste for klimaet – og vores pengepung. 
  • At indføre en klimamærkning, så forbrugerne kan gennemskue den virkelige klimabelastningen på forskellige produkter, og de bedste virksomheder med de grønneste løsninger bliver synlige på markedet. Naturligvis med livscyklus-beregninger så vi får alle mellemregningerne med. 
  • At forskere og virksomheder har de mest optimale rammer og ressourcer for forskning og innovation af nye løsninger. Jeg fik klimapartnerskaber ind i EU’s Klimalov – og de skal bruges!
  • At fjerne handels- og markedshindringer, der står i vejen for at vælge den mest CO2-neutrale løsning uden af ødelægge konkurrencekraft og arbejdspladser.
  • … og en masse andet, der slipper markedskræfterne løs på den grønne udfordring. Det er nemlig den stærkeste motor af alle!