Mit arbejde

Parlamentariske udvalg og delegationer:

 • Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)
 • Industri, Forskning og Energi (ITRE)
 • Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (DACP)
 • Særligt udvalg om covid-19-pandemien (Suppleant)
 • Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) (Suppleant)
 • Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen (DMED) (Suppleant)
 • Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet (DMAG) (Suppleant)
 • Delegation for Middelhavsunionens Parlamentariske Forsamling (DMED) (Suppleant)
 • Panel for Future of Science and Technology (STOA)
 • SANT underudvalg
 • næstformand for Kina-delegationen

Sager og ordførerskaber:

 • EU’s lægemiddeldirektiv (Hovedforhandler)
 • EPP forhandler på rapport om Geothermisk Energi
 • EPP forhandler på Green Claims direktivet
 • Parlamentets beslutningsforslag til rådsindstillingen om antibiotikaresistens (Hovedforhandler)
 • EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler
 • Energieffektiviseringsdirektivet (EED) under ’Fit for 55’
 • Transportforordningen (Transport af affald) (Hovedforhandler)
 • Pharmastrategi
 • Strategi for havvind
 • Kvinder og entreprenørskab (Hovedforhandler)
 • Det nye Europæiske Bauhaus
 • EU’s beredskabsmyndighed på sundhedsområdet (HERA)
 • Virksomhedernes bæredygtighedsrapportering (CSRD)
 • Minimumsbestemmelser for genbrug af vand
 • Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU’s bygningsmasse
 • Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
 • Jordbeskyttelse

Jeg er med i flere interesse- og tværpolitiske grupper i Parlamentet:

 • Vand (Link) (formand)
 • Svær overvægt (Link) (formand)
 • Små og mellemstore virksomheder (Link) (Bestyrelsesmedlem)
 • MEP Ambassadør for den Europæiske patientgruppe om Antimikrobiel Resistens
 • Venskabsgruppe mellem Europa-Parlamentet og Arktis (viceformand)
 • Historiske biler 
 • Medicinsk cannabis 
 • Koalitionen for mentalt helbred og velvære 
 • Venskabsgruppen for New European Bauhaus 
 • Hjertesygdomme 
 • Intensiv medicin 
 • ACER 
 • LGBTI
 • Kulturarv (Intergroup on European Cultural Heritage, Ways of Saint James and other European Cultural Routes
 • Bæredygtige investeringer
 • Klimaforandringer, biodiversitet og bæredygtig udvikling
 • Biodiversitet og jagt

Du kan læse mere om mit arbejde ved at trykke på linket her.

Jeg sidder (også) som eneste dansker i EP’s videnskabelige tænketank, STOA

Vi er 26 MEP’er som kan sidde i STOA og det giver adgang til at foreslå videnskabelige studier, workshops og konferencer. Jeg har sidder der nu i godt et år og på den tid har jeg sat gang i:

Øvrige poster:

 • Valby sogns menighedsråd (Link)
 • Teatermuseet (Bestyrelsesmedlem) (Link)
 • Sankt Lukas Stiftelsen (Bestyrelsesmedlem) (Link)

Lidt om at arbejde i Team Weiss

Jeg bestræber mig på at skabe de bedste arbejdsforhold i mit team, som sikrer trivsel i hverdagen for både akkrediterede assistenter, lokale assistenter og praktikanter. Selvom jeg ikke er den formelle arbejdsgiver, så bestræber jeg mig på, at uanset om man er i kortere eller længere tid i mit team, så er det et positivt bidrag til den enkeltes professionelle og personlige udvikling.

For at skabe rammerne for et godt arbejdsliv i en travl hverdag afholder jeg blandt andet ugentlige statusmøder én til én med hver enkelt medarbejder, halvårlige MUS-samtaler og jævnlige teammøder. Derudover betaler jeg gerne for diverse nødvendige tekniske og andre praktiske eller kursusmæssige ting ud af de såkaldte “Blyantspenge”.

For at nære og vedligeholde det sociale liv i mit team, har vi naturligvis også forskellige sociale aktiviteter, ligesom de fleste andre små virksomheder gør i en travl hverdag.         

Mit team består aktuelt af tre akkrediterede assistenter og en praktikant, som har arbejdssted i Bruxelles, og 1½ lokal assistent, som arbejder i Danmark. Med jævne mellemrum er de lokale assistenter i Bruxelles eller Strasbourg, så hele teamet er fysisk samlet.

Blandt de akkrediterede assistenter varetager én af dem funktionen som chefrådgiver, og en anden varetager funktionen som kontorleder.

Som ansat i Europa-Parlamentet kan mine akkrediterede assistenter trække på forskellige HR-relaterede tilbud. Hvis man oplever udfordringer med arbejdsmiljøet, kan man under Parlamentets initiativ “Mind Matters” konsultere en psykolog eller læge, deltage i tematiske støttegrupper, ringe til en uformel “Tal til mig”-hjælpelinje og benytte sig af meditationsrum og træningscenter.